Радиорепортаж на бурятском языке

Открытие народного радио на всех диалектах бурятского языка стало возможным благодаря поддержке Буддийской Традиционной Сангхи России, Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия и депутату Государственной Думы РФ VI созыва Слипенчуку М.В.
Показать полностью.
Радиоканал начал свое вещание на FM-волне города Улан-Удэ 90.8 1 сентября 2016 года на пяти основных диалектах (по ходу солнца): сэлэнгэ, хонгоодор, эрхүү, баргажан, хори. Также прослушивание уникального радио в круглосуточном режиме возможно на сайте http://buryad.fm/
Прием поздравлений, рекламных объявлений по телефонам: 578-908, 588-543, прямой эфир 588-000 (федеральный 8-3012-588-000)
Эжы, абаяа, хүдөөдэ байдаг түрэлхид нүхэдөө нютаг хэлэн дээрэ арадайнгаа радио соносожо байха хүсэлынь дэмжэгты.
[email protected]
Хүндэтэ нүхэд, танайнгаа соносхол олоной һонорто Буряад ФМ радио дуулгаха бэлэн. 588 543
ВК: https://vk.com/buryadfm
Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQBznl2wca86nEhYOOWAYRrn..»
Facebook: https://www.facebook.com/Buryadfm/
Instagram: https://www.instagram.com/buryadfm/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyTmPQcg9LC2djjuEQVH..

БУРЯАД ФМ РАДИО. 2021 ОНОЙ 3 САРА

Мартын 1 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Мартын 2 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Мартын 3 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Показать полностью.
Мартын 4 – Баргажан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ
Мартын 5 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Мартын 6 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Мартын 7 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Мартын 8 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 9 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Мартын 10 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 11 – Захаамин (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 12 – Хори, Загарай (хори буряад). Гомбо Сахюсусанай хурал
Мартын 13 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад). Мандал Шивын хурал
Мартын 14 – Зэдэ (сэлэнгын буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 15 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 16 – Хурамхаан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ
Мартын 17 – Баргажан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ
Мартын 18 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 19 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Мартын 20 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Мартын 21 – Хори, Загарай (хори буряад). Отошо бурханай хурал
Мартын 22 – Эрхүү (эхирэд-булагад). Ганжуур хурал
Мартын 23 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 24 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 25 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 26 – Захаамин (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 27 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад). Ламчиг Нимбо хурал
Мартын 28 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 29 – Хурамхаан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ
Мартын 30 – Зэдэ (сэлэнгын буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 31 – Баргажан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ

Апрелиин 1 – Аха, Алайр.(хонгоодор буряад) День смеха.

6:00 Буддын шажанай саг
Этигэл Хамба Ламын зальбарал. Доншуур маани.
Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
Показать полностью.
6:56 Буряад Уласай һүлдэ дуун «Буряад орон»
үг. Д.Жалсараевы, хүгж. А.Андреевы.
7:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
7:10 Соносхол, зарлал
7:15 Үглөөнэй дасхал. Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй
спортын мастер, Буряад Уласай соелой габьята хүдэлмэрилэгшэ,
арадай дархан, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн,
россин юрэнхы һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ –
Валерий Дашеевич Цыбиковтэй үглөөнэй дасхал
7:22 Ахын аймагай һулдэ дуун “Аглаг номин Ахамни”
7:25 Хүгжэм
7:39 Хүхюу буряад
7:52 Хүгжэм
8:00 Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шүүд уулзалганууд.
Сэхэ дамжуулга Энеэдэн, шог зугаагай үдэртэ зорюулһан
үнэн болоһон энеэдэтэй ушар, ябаган шог, шог зугаанудай
шууд тэмсээн
9:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
9:10 Соносхол, зарлал
9:14 Үглөөнэй дасхал. Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй
спортын мастер, Буряад Уласай соелой габьята хүдэлмэрилэгшэ,
арадай дархан, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн,
россин юрэнхы һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ –
Валерий Дашеевич Цыбиковтэй үглөөнэй дасхал
9:20 Хүгжэм
9:40 Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шүүд уулзалганууд.
Сэхэ дамжуулга Энеэдэн, шог зугаагай үдэртэ зорюулһан
дамжуулгада «Шарбин» гэһэн шог зугаагай дуэт
Ольга Ранжилова, Лосолма Протасова болон
Уласай арадай уран бэлигэй түбэй «Энеэлдэе»
гэһэн тэмсээнэй куратор Алевтина Малатхаева гэгшэдээр зугаа
10:40 Хүгжэм
11:00 Хүхюу буряад
11:13 Мүнгэн шүрэ. Радиотеатр. Баир Эрдэнеев
«Хазаар хара һахал» энеэдэнэй зүжэг
11:30 Хүгжэм
12:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
12:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
12:12 Соносхол, зарлал
12:22 Хүгжэм
12:42 Үлзы утаһан. Гар утаһаар шууд дамжуулга
Ахын аймагай Орлиг тосхондо март һара соо
«Жэлэй багша» гэһэн тэмсээн үнгэрөө. Энэ тэмсээн тухай
Орлигой дунда һургуулиин георгафиин-газарзүйн багша
Алексей Папаевтай зугаа
13:10 Хүгжэм
13:35 Хүхюу буряад
13:55 Хүгжэм.
14:17 Дэлхэйн шэбэнээн. Ш.Нимбувев «Тархайн хүбүүн Зархай».
14:44 Хүгжэм.
15:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
15:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
15:12 Соносхол, зарлал
15:17 Хүгжэм
15:37 Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шүүд уулзалганууд.
Үдэрэй дабталга Энеэдэн, шог зугаагай үдэртэ зорюулһан
үнэн болоһон энеэдэтэй ушар, ябаган шог, шог зугаанудай
шууд тэмсээн
16:37 Хүгжэм
17:00 Үлзы утаһан. Гар утаһаар шууд дамжуулга
Үдэрэй дабталга Ахын аймагай Орлиг тосхондо
март һара соо «Жэлэй багша» гэһэн тэмсээн үнгэрөө.
Энэ тэмсээн тухай Орлигой дунда һургуулиин
георгафиин-газарзүйн багша Алексей Папаевтай зугаа
17:30 Хүгжэм
18:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
18:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
18:12 Соносхол, зарлал
18:17 Хүгжэм
18:24 Хүгжэм дуунай жэгүүр. Буряад ФМ радиогой долгиндо тоглолто. Ородой холбоото Уласай габьяата артист, Буряад Уласай арадай артист Олег Бабуевай шоу-тоглолто
19:51 Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шүүд уулзалганууд.
Үдэрэй дабталга Энеэдэн, шог зугаагай үдэртэ зорюулһан
дамжуулгада «Шарбин» гэһэн шог зугаагай дуэт
Ольга Ранжилова, Лосолма Протасова болон
Уласай арадай уран бэлигэй түбэй «Энеэлдэе» гэһэн
тэмсээнэй куратор Алевтина Малатхаева гэгшэдээр зугаа
20:51 Хүгжэм
21:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
21:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
21:12 Соносхол, зарлал
21:21 Хүгжэм дуунай жэгүүр. Буряад ФМ радиогой долгиндо
Ородой холбоото Уласай габьяата артист, Буряад Уласай арадай артист Олег Бабуевай шоу-тоглолто
22:32 Хүгжэм.
23:34 Буддын шажанай саг. 24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ һургуулиин эрдэмтэ багшанартай сугтаа оршуулһан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөө бүридэһэн найман бүлэгтэй «Бэлигүүн толи» гэһэн зохёол
23:34 Хүгжэм
23:58 Үдэшэлгэ
24:00 Хүгжэм. Оршон үеын дуунууд

Читайте также:  Сбор урологический на латинском языке

Источник

Соцсети о «Буряад ТВ»: «После нас останется байка, как буряты сохраняли язык»

У многих, говорящих на бурятском и мечтающих поработать на ТВ, появился шанс

С нового года в республике появится свой телеканал с контентом на бурятском языке, вещающий круглосуточно. Разговоры о нем идут уже давно, а с момента, как глава Бурятии сказал, что телеканал на бурятском точно будет, начались разговоры о другом. Сначала всем миром выбирали название, затем, когда в Сети появилась информация, сколько в него вложили, стали обсуждать, хватит ли этих денег и сколько ушло на оборудование, где взять кадры, будет «кнопка» или кабель, на каком диалекте будет вестись вещание.

Телеканалу выделено 23 млн рублей по программе «Сохранение и развитие бурятского языка». Из них 10 млн рублей уже потрачено на оборудование. Остальное пойдет на создание контента, оплату кадров и прочее. Кстати о кадрах: сейчас у многих, говорящих на бурятском и мечтающих поработать на ТВ, появился шанс. На телеканал набирают телеведущих, редакторов, SMM-специалистов, операторов, режиссеров монтажа, звукорежиссера и других специалистов ТВ. При этом опыт работы необязателен, зато нужно знать литературный бурятский язык.

И вот, здесь снова начался сыр-бор о диалектах. Когда было сказано, что вещание на новом телеканале будет вестись только на литературном языке, с этим не согласились многие жители Бурятии. Блогер Эрдэм Гомбоев написал:

— Моя позиция, что на государственном канале Буряад ТВ дикторы должны иметь полное право говорить на своих диалектах. И более того, необходимо поощрять это, потому что люди перестанут стесняться своего диалекта, начнут понимать, что их язык такой же полноправный.

В комментариях у него снова собрались и те, кто его поддерживает, и те, кто в корне не согласен с ним. При этом споры доходят до смешного: кто-то считает, что при условии соблюдения этого требования на Буряад ТВ соберутся только «хори буряад», то есть, говорящие на том диалекте, который взят за основу литературного языка. Хотя многие отмечали, что многие говорящие на других диалектах также могут в совершенстве владеть литературным, ибо окончили факультет бурятского языка в БГУ. В итоге блогер сделал вывод: «Бурфак ТВ – это самое точное название».

Между тем Норжима Цыбикова, еще до создания Буряад ТВ уже довольно много сделавшая для появления на наших телеканалах вещания на бурятском языке, в своем ответном посте отмечает, что не стоит сейчас этим спором убивать всю проделанную до этого работу:

— О Буряад ТВ. У нас уже входит в привычку с высоты своего эгоизма порицать, отрицать, ставить условия, набирать очки на выгодной теме. Только просьба помнить и о том, что сотни людей бескорыстно бились за сохранение минут на родном языке на местных каналах. Если все серьезно за бурятский язык, давайте отставим все свои лилипутские обидки за свои диалектные квартирки. Речь идет в целом о выживании языка. А что полезного сделали те, кто просто жмёт на буквы в соцсетях? Хүрөө болгояда. Дэлхэйн энеэдэ наадан боложо байнабди. После нас останется байка «как буряты сохраняли язык». И мы, телевизионщики разных поколений, не для того пахали, чтобы хайперы-однодневки убили нашу мечту, не дав ей успеть зажить своей жизнью.

Споры о диалектах не прекратятся в сети, наверное, никогда. Но лучше действительно начать работать, а не спорить. К примеру, хороший вопрос задала в соцсетях фотограф-журналист Анна Огородник. Она поинтересовалась, что бы жители Бурятии хотели видеть на новом телеканале.

Ответы были разные, но все они сводились к тому, что контент, в первую очередь, должен быть «смотрибельный», качественный и эксклюзивный. Также комментаторы писали, что хотели бы видеть на Буряад ТВ интервью с интересными людьми, мультфильмы на бурятском языке, дорамы в бурятской озвучке, опять же отметили, что хотели бы видеть какие-то передачи на диалектах.

Сама Анна написала:

— Во-первых, раз канал новый, нужно растить малышей. То есть, азбука бурятская, мультики, развивашки, в основе которых хороший литературный бурятский язык. Параллельно сейчас есть возможность, пока начали шевелиться, разработать методику обучения и преподавания министерству образования Бурятии. Волнует то, что отсутствует крепкий остов изучения бурятского языка детям с 2 лет до 16. То есть тогда, когда языковая среда просто необходима. Во-вторых, для чуть старшего возраста это, соответственно, более молодежный контент. Может, музыкальный и т.д. В-третьих, для старшего поколения – история, музыка, интервью с интересными людьми и т.д.

Действительно, может быть, пора отставить эти громкие разговоры и уже начать работать. Можно же вместо споров самим разработать интересную телепередачу и предложить ее на канал; написать сценарий фильма, не затратного в производстве; сделать мультфильмы с персонажами из бурятских сказок или с новыми героями сегодняшней действительности. Пора создавать контент на бурятском, а не вести споры ни о чем в соцсетях.

Источник

На радиостанции «Буряад ФМ» запустили цикл познавательных радиопередач на бурятском языке

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов

Уже несколько лет проблема сохранения бурятского языка с различными диалектами остро стоит в Бурятии. Некоторые исследователи даже предполагают, что через 20 лет бурятский язык полностью исчезнет. Поэтому общество пытается решить эту проблему самыми разными способами.

Недавно грант в размере 500 тысяч рублей выиграл Центр культурных и творческих инициатив «Хии Морин». Вместе с Эрдэни Жалцановым и радиокомпанией «Буряад ФМ» они представили на конкурс цикл детских познавательных радиопередач на бурятском языке «Задорные истории малыша Чигчи – Шашаа Чигчийн шаляанууд», который уже транслируется на радиостанции «Буряад ФМ».

Сюжет связан с главным героем Чигчи. Это любознательный малыш, любимец детей и взрослых, имя которого означает «мизинец» на селенгинском диалекте бурятского языка. У Чигчи много вопросов, на которые терпеливо отвечает Google-эй Мэргэн аха (мудрый дядя Гугл ) – взрослый наставник детей, знаток истории бурятского народа, фольклора, быта, традиций и обычаев.

Читайте также:  Фарс это в русском языке

Проект представляется актуальным и востребованным с учетом того, что с сентября 2014 года в Бурятии отказались от обязательного изучения государственного бурятского языка, переложив ответственность за сохранение языка на сам народ.

Источник

Хамбо лама выбрал ведущих для радиостанции Буряад FM

Новая радиостанция будет вещать исключительно на бурятском языке, включая все его диалекты. Время расставило свои акценты, и сегодня мы уже находимся на пороге знакового события. Автор АРД Нордоп Дашиев анализирует ситуацию с бурятскими диалектами в национальной прессе этнической Бурятии.

Как ранее сообщал АРД, в Бурятии полным ходом идет работа над новым информационным проектом, инициатором которого стал Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ и Правительства РБ совместно с Сангхой России. Примечательно, что радиостанция будет вещать исключительно на бурятском языке, включая все его диалекты.

Хотя официального названия у национального радио еще нет, его появления ждут повсеместно и давно. Поэтому, возможно, есть боязнь сглазить «неродившееся дитя». У бурят-монголов даже существует поверье: если назвать свое творение похуже, его обойдут стороной невзгоды и другие неприятности. Но, думаю, до этого дело не дойдет, и новый логотип будет привлекательным, а название – радующим слух.

Немаловажно и то, что ниша оригинального эфира не занята. Информационное пространство на бурятском языке в республиканском формате представляют системно работающий еженедельник «Буряад Унэн», с тиражом в 4300 экземпляров и объемом 6 печатных листов, и литературно-художественный, общественно-политический журнал «Байгал» (тираж 1000 экз., периодичность 6 номеров в год, объем 15,4 усл. печ. листов).

Остальные печатные издания можно отнести к разовым выпускам. При третьмиллионном титульном населении его охват национальной прессой, согласитесь, выглядит неубедительно.

Цифры, как и факты, – упрямая вещь и часто говорят сами за себя. К примеру, телевизионный эфир демонстрирует по вторникам и четвергам 30-минутные «Толи» и «Буряад орон» на «России-1», дублирующиеся на «России-24». Причем передачи выходят по утрам и далеко не в прайм-тайм.

Волнение перед стартом конкурса.

Если на государственном ТВ с формой и содержанием программ на национальном языке давно определились, их коллеги с коммерческих каналов, кроме «Ариг Ус», все еще находятся в поиске.

Замыкают этот очень короткий список работ журналистов-бурят-монголистов утренние радиоэфиры БГТРК (6.00-8.00) с дневными и вечерними вставками.

По выходным и праздничным дням передачи на родном языке и вовсе не транслируются. Кстати, суббот и воскресений в году 104, прибавьте сюда новогодние, майские каникулы, другие праздники по 2-3 дня и, как минимум, полгода бурятскую речь невозможно услышать из динамиков.

Время расставило свои акценты, и сегодня мы уже находимся на пороге знакового события. Наверное, также старшее поколение в 60-70-е годы прошлого века с нетерпением ожидало первые бурятские эфиры у проводных радиоприемников.

Радио-кастинг собрал 77 участников.

Ландшафт Бурятии таков, что радиоволны пока будут недоступны эвенкам Баунта и сойотам Оки, большинство из которых свободно владеют бурятским. Но над этой проблемой работает «Мегафон», который выступает партнером проекта.

Если в Аге в плане языка жуткой проблемы пока нет, то в Усть-Ордынском бурятском округе дела обстоят неважно. Поэтому параллельно с районами Бурятии Буряад FM-радио также намерено зайти и туда.

Кстати, об агинцах, которые исторически, еще с начала прошлого века проживают в Улан-Удэ. У всех на слуху имена выдающихся политиков, врачей, деятелей культуры, ученых, спортсменов, слесарей и рабочих высшей марки, династиями трудившихся на улан-удэнских предприятиях. Их потомки, смешавшись с местными, дали новую генерацию, весьма трудную для учета. Навскидку – это десятки тысяч горожан. Логично предположить, что руководство АБО не останется в стороне от схемы, озвученной главой БТСР Дамбой Аюшеевым, когда администрации районов будут финансировать передачи на свойственных диалектах. Например, Селенгинская – сонгольский, Тункинская – хонгодорский и т.д.

Теперь несколько слов о самом медиа-кастинге, давшем импульс намеченному проекту. В состав жюри конкурса вошли известные журналисты Туяна Зондуева (глав. ред. «Информ полис») и Александр Махачкеев (зам. директора ИД «Буряад унэн»). Функционер от культуры, удивляющая своей креативностью, Жанна Дымчикова и всегда ищущий режиссер Баярма Жалцанова – также выносили свой вердикт конкурсантам. Как и Цыденжап Батуев, депутат Народного Хурала, который всегда проявляет истинный интерес ко всему, связанному с бурятской землей.

Баярма Жалцанова (слева) и Жанна Дымчикова на прослушивании.

И, самое главное – были привлечены непосредственно сами носители бурятских диалектов, наречий и говоров. А их, как оказалось, больше пятидесяти!

Скажем, мастер бухэ барилдаан Михаил Дамбиев экзаменовал выходцев из Баргузинской долины.

Исследования Хамбо ламы, возглавлявшего жюри, по его признанию, привели к выводу, что в этом плане наименее выигрышным выглядит, как ни странно, хоринский диалект. Хотя на нем говорит подавляющее большинство населения.

Лидирует в своеобразном «хамбинском» рейтинге дацан Балдан Брэйбун (с.Мурочи, Кяхтинский р-н), молиться в котором стремятся прихожане из четырех районов, использующие в быту различающиеся говоры.

Кяхтинцы уже выпустили 11 местных словарей с характерными для южной Бурятии неологизмами и протословами. Как иногда шутят доморощенные филологи: «Тас-няс, Кяхтаас!».

Показателен еще один пример диалектного «симбиоза». В Мухоршибирском районе, в 15 км от Цолги, на берегу Селенги раскинулось небольшое село Алтачей, жители которого используют в речи диалект хори. А буквально напротив, в знаменитом Ноехоне, живут носители диаметрально противоположенного сонгольского наречия. Вот так, благодаря мощной реке – естественной преграде – из глубины веков до наших дней дошла вся палитра звукового ряда бурятского языка.

Но вернемся к творческому конкурсу, основной задачей которого было выявление одаренных претендентов. К назначенному времени, к 10.00., в одном из залов Национальной библиотеки народу собралось много, 77 человек, не считая болельщиков. Даже была небольшая толкотня при разборе конкурсных заданий.

Народная артистка Бурятии Т.Бальжанова прошла творческий кастинг.

Прибыли на конкурс как обыкновенные домохозяйки, так профессиональные работники сферы культуры и образования решились посостязаться в техническом переводе и дикции. Несомненно, свою интригу внесло участие в кастинге двух народных артисток республики.

Читайте также:  Чем лечить трещинки на языке

Мужчины, к сожалению, оказались в существенном меньшинстве, хотя без тембровой окраски их голосов (по Левитану) – немыслимо радио.

Известие о том, что на радио отберут всего 15 человек, усилило конкуренцию, не взирая на предполагаемую зарплату дикторов – в 15000 рублей.

По предварительной информации, радиостанция будет иметь свою корреспондентскую сеть, вещая круглосуточно на бурятском языке, и, главное, радиослушателям будет предложена вся его красота. Уверен, что и музыкальный плэй-лист придется по душе жителям Бурятии и окрестностей, куда, с большой вероятностью, проникнут радиоволны.

Кроме того, летом республика принимает «Алтаргану». Вслед за ней вся монголосфера отметит 810-летие образования Чингис ханом Их Монгол Улс. Так что новостных, информационных поводов предостаточно.

В ХХI веке радио превратилось в медийный супер-механизм со своими правилами, игрой и соперничеством. Теперь мало заявить о себе, главное – удержаться. Особенно в условиях кризиса. Поэтому всех нас ждет увлекательный радио-спектакль, героями которого в скором времени станут радиоведущие прошедшие творческий отбор. Их имена вот-вот назовет эфир Буряад FM.

Источник

ФМ-радио на бурятском языке

Скоро исполнится мечта нескольких поколений

1 сентября на волне 90,8 МГц планируется открытие и выход в эфир первого в истории бурятского ФМ-радио. Этому долгожданному событию предшествовала многолетняя работа самых разных людей. От общественников и чиновников до депутата Госдумы. Рассказать об этом и планах будущего радио мы попросили директора радио Буряад-ФМ Жанну Дымчикову.

— Что будем слушать на очередной радиоволне? Не хочу никого обидеть, содержание большинства радиостанций почти ничем не отличается друг от друга. Одни и те же песни. Я их даже путаю. Кроме «Эха Москвы» с его разговорным форматом.

— Формат – это больное слово для нас. Мы с ним столкнулись, когда занимались организацией фестиваля эстрадной песни «Белый месяц». Нам отказывали в эфире со словами: песни на национальных языках не наш формат. Тяжелее всего приходилось нашим певцам и композиторам. Им негде было крутить свои новые песни. Ну и страдало само население, лишенное возможности в любое время в любом месте слушать ФМ-радио на родном языке. Буряад-ФМ принципиально отличается от всех других радиостанций прежде всего тем, что это не будут стандартные врезки утренних и вечерних ток-шоу с рекламными вставками в программы федеральных радио. Это первое бурятское радио с круглосуточным 24-часовым вещанием. Весь контент – наш, бурятский.

— Не страшно? Как и чем вы будете заполнять эфир?

— Не страшно, потому что это будет народное радио – арадай радио, ориентированное на нашего бурятского слушателя. Наш слушатель соскучился по родной бурятской речи. Он живет в Улан-Удэ и постепенно растворяется в информационном пространстве, крайне редко попадая на островки с бурятской речью: Бурятский драмтеатр, встреча с земляками или родственниками, просмотр редких телерадиопрограмм. А тут включает ФМ-радио в машине, дома, слушает радиопередачи на родном языке в любое время суток. Да и современные телефоны ловят ФМ-волну, в интернете также будет идти трансляция потока радио. Причем слушает на своем родном диалекте, такое вот родное радио – «Нютагайм радио». Потому что Буряад-ФМ будет вещать на всех диалектах бурятского языка: сэлэнгын, хонгоодор, баргажан, эрхүү, хори. Такого еще у нас не было, то есть если раньше люди отказывались давать интервью, потому что не умеют говорить на литературном, а тут – пожалуйста, говорить надо будет только на своем родном диалекте.

— А почему именно на диалектах? Ведь не так давно как бы неудобно было на своем диалекте говорить. Да и сейчас люди у нас обязательно скажут: я не умею говорить на литературном, поэтому скажу на русском.

— Во-первых, эта задача поставлена нашим учредителем – Буддийской традиционной сангхой России. Во-вторых, для решения проблем, которые стоят по изучению языка, все средства хороши. В том числе и радио, говорящее на родном диалекте, потому что это появление новой информационной среды, об отсутствии которой мы плачемся уже много лет. В-третьих, сегодня невооруженным взглядом видим, в каком состоянии оказались районы, не говорящие на литературном языке. К сожалению, язык хори бурят не стал для них родным – об этом еще в 70-е годы прошлого века писал автор словарей ученый Цыдендамбаев. А если взять статистику, то увидим, что в тех же Кяхтинском и Селенгинском районах бурятский язык в большинстве школ давно уже перестали преподавать как родной. Его там изучают как иностранный. И этот же процесс идет и в других районах.

— Открытие радио – это дело новое и недешевое. Кто вам помогает?

— Набирать контент нового радио нам помогает правительство Бурятии (И. Смоляк – замруководителя администрации по информационной политике и связям с общественностью). С его помощью мы провели курсы по подготовке дикторов и журналистов и подготовили к эфиру циклы радиопрограмм: это радиопостановки спектаклей, уроки бурятского языка, программы на темы буддизма, народной медицины и др. А вот с помещением нам здорово помогла компания «Метрополь». Именно с Бурятского делового центра «Мэргэн Батор» и будет вещать Буряад-ФМ. Лично Михаил Викторович Слипенчук принял нас, выслушал еще в 2014 году и вынес решение, что в Бурятии такой формат радио нужен и жизненно необходим. Поэтому мы смело принялись работать над проектом, в результате смогли выиграть частоту. Нам выделили помещение для студийной части радио, где будут эфирная, монтажные и музыкальная тон-студия. Уже закончен ремонт, и на этой неделе мы туда переезжаем. Офис студии будет размещен на 4-м этаже БДЦ.

— Итак, с 1992 года сменяли друг друга несколько депутатов Госдумы: от Кондакова и Найчуковой до Семенова и Будажапова с Кузнецовым. Неужели никто из них не смог пробить этот вопрос? Почему никто из политиков и руководства республики даже ухом не повел, когда в 2005 году пришла шокирующая новость – бурятский язык занесен в Красную книгу исчезающих языков ЮНЕСКО?

— Не могу не задать вопрос о коммерческой составляющей бурятского радио. Считается, что совсем невыгодно иметь радио, где говорят на бурятском языке.

Источник

Ответы на самые частые вопросы пользователей рунета
Добавить комментарий

Adblock
detector