Радио на бурятском языке

Открытие народного радио на всех диалектах бурятского языка стало возможным благодаря поддержке Буддийской Традиционной Сангхи России, Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия и депутату Государственной Думы РФ VI созыва Слипенчуку М.В.
Показать полностью.
Радиоканал начал свое вещание на FM-волне города Улан-Удэ 90.8 1 сентября 2016 года на пяти основных диалектах (по ходу солнца): сэлэнгэ, хонгоодор, эрхүү, баргажан, хори. Также прослушивание уникального радио в круглосуточном режиме возможно на сайте http://buryad.fm/
Прием поздравлений, рекламных объявлений по телефонам: 578-908, 588-543, прямой эфир 588-000 (федеральный 8-3012-588-000)
Эжы, абаяа, хүдөөдэ байдаг түрэлхид нүхэдөө нютаг хэлэн дээрэ арадайнгаа радио соносожо байха хүсэлынь дэмжэгты.
[email protected]
Хүндэтэ нүхэд, танайнгаа соносхол олоной һонорто Буряад ФМ радио дуулгаха бэлэн. 588 543
ВК: https://vk.com/buryadfm
Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQBznl2wca86nEhYOOWAYRrn..»
Facebook: https://www.facebook.com/Buryadfm/
Instagram: https://www.instagram.com/buryadfm/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyTmPQcg9LC2djjuEQVH..

БУРЯАД ФМ РАДИО. 2021 ОНОЙ 3 САРА

Мартын 1 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Мартын 2 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Мартын 3 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Показать полностью.
Мартын 4 – Баргажан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ
Мартын 5 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Мартын 6 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Мартын 7 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Мартын 8 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 9 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Мартын 10 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 11 – Захаамин (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 12 – Хори, Загарай (хори буряад). Гомбо Сахюсусанай хурал
Мартын 13 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад). Мандал Шивын хурал
Мартын 14 – Зэдэ (сэлэнгын буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 15 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 16 – Хурамхаан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ
Мартын 17 – Баргажан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ
Мартын 18 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 19 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Мартын 20 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Мартын 21 – Хори, Загарай (хори буряад). Отошо бурханай хурал
Мартын 22 – Эрхүү (эхирэд-булагад). Ганжуур хурал
Мартын 23 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 24 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 25 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 26 – Захаамин (хонгоодор буряад). Үглөөни мэндэ
Мартын 27 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад). Ламчиг Нимбо хурал
Мартын 28 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 29 – Хурамхаан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ
Мартын 30 – Зэдэ (сэлэнгын буряад). Үглөөнэй мэндэ
Мартын 31 – Баргажан (баргажан буряад). Малгаашнай мэндэ

Апрелиин 1 – Аха, Алайр.(хонгоодор буряад) День смеха.

6:00 Буддын шажанай саг
Этигэл Хамба Ламын зальбарал. Доншуур маани.
Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
Показать полностью.
6:56 Буряад Уласай һүлдэ дуун «Буряад орон»
үг. Д.Жалсараевы, хүгж. А.Андреевы.
7:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
7:10 Соносхол, зарлал
7:15 Үглөөнэй дасхал. Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй
спортын мастер, Буряад Уласай соелой габьята хүдэлмэрилэгшэ,
арадай дархан, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн,
россин юрэнхы һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ –
Валерий Дашеевич Цыбиковтэй үглөөнэй дасхал
7:22 Ахын аймагай һулдэ дуун “Аглаг номин Ахамни”
7:25 Хүгжэм
7:39 Хүхюу буряад
7:52 Хүгжэм
8:00 Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шүүд уулзалганууд.
Сэхэ дамжуулга Энеэдэн, шог зугаагай үдэртэ зорюулһан
үнэн болоһон энеэдэтэй ушар, ябаган шог, шог зугаанудай
шууд тэмсээн
9:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
9:10 Соносхол, зарлал
9:14 Үглөөнэй дасхал. Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй
спортын мастер, Буряад Уласай соелой габьята хүдэлмэрилэгшэ,
арадай дархан, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн,
россин юрэнхы һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ –
Валерий Дашеевич Цыбиковтэй үглөөнэй дасхал
9:20 Хүгжэм
9:40 Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шүүд уулзалганууд.
Сэхэ дамжуулга Энеэдэн, шог зугаагай үдэртэ зорюулһан
дамжуулгада «Шарбин» гэһэн шог зугаагай дуэт
Ольга Ранжилова, Лосолма Протасова болон
Уласай арадай уран бэлигэй түбэй «Энеэлдэе»
гэһэн тэмсээнэй куратор Алевтина Малатхаева гэгшэдээр зугаа
10:40 Хүгжэм
11:00 Хүхюу буряад
11:13 Мүнгэн шүрэ. Радиотеатр. Баир Эрдэнеев
«Хазаар хара һахал» энеэдэнэй зүжэг
11:30 Хүгжэм
12:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
12:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
12:12 Соносхол, зарлал
12:22 Хүгжэм
12:42 Үлзы утаһан. Гар утаһаар шууд дамжуулга
Ахын аймагай Орлиг тосхондо март һара соо
«Жэлэй багша» гэһэн тэмсээн үнгэрөө. Энэ тэмсээн тухай
Орлигой дунда һургуулиин георгафиин-газарзүйн багша
Алексей Папаевтай зугаа
13:10 Хүгжэм
13:35 Хүхюу буряад
13:55 Хүгжэм.
14:17 Дэлхэйн шэбэнээн. Ш.Нимбувев «Тархайн хүбүүн Зархай».
14:44 Хүгжэм.
15:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
15:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
15:12 Соносхол, зарлал
15:17 Хүгжэм
15:37 Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шүүд уулзалганууд.
Үдэрэй дабталга Энеэдэн, шог зугаагай үдэртэ зорюулһан
үнэн болоһон энеэдэтэй ушар, ябаган шог, шог зугаанудай
шууд тэмсээн
16:37 Хүгжэм
17:00 Үлзы утаһан. Гар утаһаар шууд дамжуулга
Үдэрэй дабталга Ахын аймагай Орлиг тосхондо
март һара соо «Жэлэй багша» гэһэн тэмсээн үнгэрөө.
Энэ тэмсээн тухай Орлигой дунда һургуулиин
георгафиин-газарзүйн багша Алексей Папаевтай зугаа
17:30 Хүгжэм
18:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
18:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
18:12 Соносхол, зарлал
18:17 Хүгжэм
18:24 Хүгжэм дуунай жэгүүр. Буряад ФМ радиогой долгиндо тоглолто. Ородой холбоото Уласай габьяата артист, Буряад Уласай арадай артист Олег Бабуевай шоу-тоглолто
19:51 Үглөөни мэндэ. Танин мэдэхын шүүд уулзалганууд.
Үдэрэй дабталга Энеэдэн, шог зугаагай үдэртэ зорюулһан
дамжуулгада «Шарбин» гэһэн шог зугаагай дуэт
Ольга Ранжилова, Лосолма Протасова болон
Уласай арадай уран бэлигэй түбэй «Энеэлдэе» гэһэн
тэмсээнэй куратор Алевтина Малатхаева гэгшэдээр зугаа
20:51 Хүгжэм
21:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
21:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
21:12 Соносхол, зарлал
21:21 Хүгжэм дуунай жэгүүр. Буряад ФМ радиогой долгиндо
Ородой холбоото Уласай габьяата артист, Буряад Уласай арадай артист Олег Бабуевай шоу-тоглолто
22:32 Хүгжэм.
23:34 Буддын шажанай саг. 24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ һургуулиин эрдэмтэ багшанартай сугтаа оршуулһан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөө бүридэһэн найман бүлэгтэй «Бэлигүүн толи» гэһэн зохёол
23:34 Хүгжэм
23:58 Үдэшэлгэ
24:00 Хүгжэм. Оршон үеын дуунууд

Читайте также:  Союз как в немецком языке

Источник

Радио тухай

О радио

Вещание радиоканала «Буряад ФМ» в г. Улан-Удэ на волне 90.8 FM началось 1 сентября 2016 года на пяти основных диалектах бурятского языка: сэлэнгэ, хонгоодор, эрхүү, баргажан, хори. В этом и уникальность радиостанции – это единственное в России FM радио, вещающее 24 часа на всех диалектах бурятского языка. Родовые диалекты территориально разделены на 15 районов и в течение 15 дней журналисты – представители районов ведут свои передачи два раза в месяц, в том числе есть дни, посвящённые жизни бурят Иркутской области и Забайкальского края. Таким образом, аудитория радио Буряад ФМ – это вся этническая Бурятия.

Открытие народного радиоканала «Буряад ФМ» в столице Бурятии стало возможным благодаря поддержке Буддийской Традиционной Сангхи России, депутата Государственной Думы РФ VI созыва Михаила Слипенчука и администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

О чём рассказывает радио?

Учредитель радиоканала – Буддийская Традиционная Сангха России открыла радио прежде всего для сохранения и развития бурятского языка, поддержки сельчан и традиционного животноводства. Наши герои живут во всех улусах и кочевьях этнической Бурятии, это наши известные и простые сограждане, жители и выходцы с районов – деятели культуры, образования, спорта, медицины, сельского хозяйства, политики. Впервые для районов радиоканалом предоставлена возможность два раза в месяц в полном объёме рассказать свои новости на родном языке.

Сила радио в диалектах нашего родного языка, для наших радиослушателей мы бережно сохранили архив радио с 2016 года, беседы со старшим поколением на самые разные темы, многие из них уже ушли из жизни. Мы говорим о том, что волнует бурят – селян, животноводов на темы бурятского мира. Это легенды и сказки, песни и музыка, воспоминания о прошедших днях, раздумья о настоящем и будущем. Радиослушателей привлекают музыкальные блоки программ Монголии, Внутренней Монголии, Тывы и Калмыкии.

Можно сказать, что радиоканал занял прочное место среди СМИ, рассказывающих новости бурятского мира. Понимая важность работы с детьми и молодежью, разработан цикл детских программ «Шашаа Чигчийн шаляанууд», «Шагай», «Тулгын галай хөөрөөн» и «Эдир репортёр». Слушателей самых разных возрастов собирает интерактивная викторина «Асуудал-харюу». Ежедневно выходят в эфир программа «Буряад үгэнүүдэй толи. Үгынгөө сан баяжуулая» – Словари бурятского языка. На сайте радио в разделе «Дамжуулганууд» можно ознакомиться со всем перечнем радиопрограмм «Буряад ФМ».

Как слушать радио Буряад ФМ?

Буряад ФМ можно слушать 5 способами:

Бурятия входит в горную зону, занимающую значительную часть юга Восточной Сибири. Хребты и глубокие межгорные котловины создают трудности для свободного вещания ФМ радио в труднодоступных районах республики. Перед нами стоит грандиозная задача по обеспечению вещанием радио на буяртском языке всей территории этнической Бурятии.

Благодаря поддержке друга радио, мецената и депутата Народного Хурала РБ Валерия Пурбуевича Доржиева в марте 2020 года на ФМ волне 102.4 заработало наше первое радио по республике, покрывшее практически всю Кижингинскую долину с горы Сулхара.

Манай радиогийн тухай

«Буряад ФМ» радио нь 2016 оны 9-р сарны 1-нээс эхлэн Улаан-Үд хотод 90.8 FM долгионоор буриад хэлний 5 үндсэн аялгуу болох сэлэнгийн, хонгодоор, эрхүүгийн, баргажан, хори аялгуугаар нэвтрүүлгээ цацаж эхэлсэн. Буриад хэлний бүх аялгуугаар 24 цагийн турш нэвтрүүлгээ цацдаг ОХУ-ын цорын ганц ФМ радио гэдэг утгаараа манай радиогийн онцлог юм. Аялгуунууд газар нутгийн хувьд 15 дүүрэгт хуваагдсан тул 15 хоногийн турш дүүргүүдийн төлөөлөл болсон сэтгүүлчид сард хоёр удаа өөрсдийн нэвтрүүлгээ хөтөлж явуулдгаас гадна Эрхүү муж болон Забайкальскийн хязгаарын буриадуудын аж амьдралын тухай ч мөн нэвтрүүлэг сонсогчдын хүртээл болдог билээ. Иймд Буряад ФМ радиогийн сонсогч бол Буриад угсаатан юм.

Буриадын нийслэлд «Буряад ФМ» нэтрэй ардын радио суваг нээх боломж Оросын Уламжлалт Буддизмын Сангх, Төрийн Думын гишүүн Михаил Слипечук, Буриад Улсын тэргүүний ажлын алба болон Буриад Улсын засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр нээгдсэн юм.

Манай радио юуны тухай өгүүлдэг вэ?

Тус радио сувгийн үүсгэн байгуулагч болох Оросын Уламжллат Буддизмын Сангх нь юуны түрүүнд буриад хэлийг хадгалж, хөгжүүлэх, хөдөөгийн иргэд болон уламжлалт мал аж ахуйг дэмжих зорилгоор тус радиог нээсэн юм. Манай нэвтрүүлгийн оролцогч нар манай улсын булан бүрт амьдардаг хүмүүс юм. Нэртэй хүмүүс болон жирийн иргэд, дүүргүүдийн төлөөлөл болох соёл, боловсрол, спорт, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, улс төр зэрэг салбаруудын зүтгэлтнүүд юм. Радио сувгийн зүгээс анх удаа дүүргүүдэд сард хоёр удаа өөрийн төрөлх хэлээрээ өөсрдийн тухай ярих боломж олгосон юм.

Манай радиогийн гол хүч нь манай төрөлх хэлний аялгуунууд, сонсогч нартай зориулж бид 2016 оноос хойш радиогийн архиваа чандлан хадгалах, ахмад үеийнхэнтэй янз бүрийн сэдвээр хийсэн ярилцлага, гэвч тэднээс олон хүн энэ хорвоог орхисон. Буриадуудын санааг юу зовоож байгаа талаар, хөдөөний иргэд, малчидтай бид буриад ертөнцийн сэдвээр ярилцдаг. Үлгэр домог, дуу хөгжим, өнгөрсөн өдрүүдийн дурсамжууд, одоо цаг болон ирээдүйн талаарх бодол. Радио сонсогч нарын сонирхолыг Монгол, Өвөр Монгол, Тува болон Халимагийн хөгжмийн багц нэвтрүүлгүүд мөн ихээр татаж байна.

Буриад ертөнцийн тухай мэдээ дамжуулдаг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн дунд манай радио суваг бат бөх байр суурь эзэлсэн гэж хэлж болно. Хүүхэд залучуудтай ажиллах нь чухал гэдгийг ухамсарлаж бид «Шашаа Чигчийн шаляанууд», «Шагай», «Тулгын галай хөөрөөн» болон «Эдир репортёр» зэрэг хүүхдийн цуврал нэвтрүүлгүүдийг хийж бэлтгэсэн. Асуулт хариултын «Асуудал-харюу» нэвтрүүлэг бүх насны сонсогч нарыг нэр дор цуглуулж байна. Буриад хэлний толь болох «Буряад үгэнүүдэй толи. Үгынгөө сан баяжуулая» хэмээх өдөр тутмын нэвтрүүлэг цацагдаж байна. Манай радио сувгийн сайт дахь «Дамжуулганууд» хэсэгт «Буряад ФМ» радиогийн бүх нэвтрүүлгийн жагсаалттай танилцаж болох юм.

Буряад ФМ радиог хэрхэн хүлээн авч сонсох вэ?

Буряад ФМ радиог дараах 5 аргаар сонсож болно:

Буриад улс Зүүн-Өмнөд Сибирийн нилээд хэсгийг эзэлдэг уулархаг бүсэд ордог. Уулын нурууд болон нурууд хоорондын гүн хотгорууд нь алсладгсан дүүргүүдэд ФМ радио чөлөөтөй нэвтрүүлэхэд саад бэрхшээл учруулдаг юм. Бидний өмнө буриад хэл дээрх радио нэвтрүүлгүүдийг Буриадын газар нутгийн бүх хэсэгт саадгүй нэвтрүүлэх маш том зорилт тавигдаад байгаа юм.

Радиогийн сайн анд, Буриад Улсын Ардын Хурлын депутат Валерий Пурбуевич Доржиевын дэмжлэгээр 2020 оны 3-р сараас ФМ102.4 долгион дээр Кижингинскийн хөндийг Сулхара уулнаас бараг бүхэлд нь хамрах манай анхны радио ажиллаж эхэлсэн билээ.

Читайте также:  Русский язык 1класс климанова макеева

Источник

Хамбо лама выбрал ведущих для радиостанции Буряад FM

Новая радиостанция будет вещать исключительно на бурятском языке, включая все его диалекты. Время расставило свои акценты, и сегодня мы уже находимся на пороге знакового события. Автор АРД Нордоп Дашиев анализирует ситуацию с бурятскими диалектами в национальной прессе этнической Бурятии.

Как ранее сообщал АРД, в Бурятии полным ходом идет работа над новым информационным проектом, инициатором которого стал Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ и Правительства РБ совместно с Сангхой России. Примечательно, что радиостанция будет вещать исключительно на бурятском языке, включая все его диалекты.

Хотя официального названия у национального радио еще нет, его появления ждут повсеместно и давно. Поэтому, возможно, есть боязнь сглазить «неродившееся дитя». У бурят-монголов даже существует поверье: если назвать свое творение похуже, его обойдут стороной невзгоды и другие неприятности. Но, думаю, до этого дело не дойдет, и новый логотип будет привлекательным, а название – радующим слух.

Немаловажно и то, что ниша оригинального эфира не занята. Информационное пространство на бурятском языке в республиканском формате представляют системно работающий еженедельник «Буряад Унэн», с тиражом в 4300 экземпляров и объемом 6 печатных листов, и литературно-художественный, общественно-политический журнал «Байгал» (тираж 1000 экз., периодичность 6 номеров в год, объем 15,4 усл. печ. листов).

Остальные печатные издания можно отнести к разовым выпускам. При третьмиллионном титульном населении его охват национальной прессой, согласитесь, выглядит неубедительно.

Цифры, как и факты, – упрямая вещь и часто говорят сами за себя. К примеру, телевизионный эфир демонстрирует по вторникам и четвергам 30-минутные «Толи» и «Буряад орон» на «России-1», дублирующиеся на «России-24». Причем передачи выходят по утрам и далеко не в прайм-тайм.

Волнение перед стартом конкурса.

Если на государственном ТВ с формой и содержанием программ на национальном языке давно определились, их коллеги с коммерческих каналов, кроме «Ариг Ус», все еще находятся в поиске.

Замыкают этот очень короткий список работ журналистов-бурят-монголистов утренние радиоэфиры БГТРК (6.00-8.00) с дневными и вечерними вставками.

По выходным и праздничным дням передачи на родном языке и вовсе не транслируются. Кстати, суббот и воскресений в году 104, прибавьте сюда новогодние, майские каникулы, другие праздники по 2-3 дня и, как минимум, полгода бурятскую речь невозможно услышать из динамиков.

Время расставило свои акценты, и сегодня мы уже находимся на пороге знакового события. Наверное, также старшее поколение в 60-70-е годы прошлого века с нетерпением ожидало первые бурятские эфиры у проводных радиоприемников.

Радио-кастинг собрал 77 участников.

Ландшафт Бурятии таков, что радиоволны пока будут недоступны эвенкам Баунта и сойотам Оки, большинство из которых свободно владеют бурятским. Но над этой проблемой работает «Мегафон», который выступает партнером проекта.

Если в Аге в плане языка жуткой проблемы пока нет, то в Усть-Ордынском бурятском округе дела обстоят неважно. Поэтому параллельно с районами Бурятии Буряад FM-радио также намерено зайти и туда.

Кстати, об агинцах, которые исторически, еще с начала прошлого века проживают в Улан-Удэ. У всех на слуху имена выдающихся политиков, врачей, деятелей культуры, ученых, спортсменов, слесарей и рабочих высшей марки, династиями трудившихся на улан-удэнских предприятиях. Их потомки, смешавшись с местными, дали новую генерацию, весьма трудную для учета. Навскидку – это десятки тысяч горожан. Логично предположить, что руководство АБО не останется в стороне от схемы, озвученной главой БТСР Дамбой Аюшеевым, когда администрации районов будут финансировать передачи на свойственных диалектах. Например, Селенгинская – сонгольский, Тункинская – хонгодорский и т.д.

Теперь несколько слов о самом медиа-кастинге, давшем импульс намеченному проекту. В состав жюри конкурса вошли известные журналисты Туяна Зондуева (глав. ред. «Информ полис») и Александр Махачкеев (зам. директора ИД «Буряад унэн»). Функционер от культуры, удивляющая своей креативностью, Жанна Дымчикова и всегда ищущий режиссер Баярма Жалцанова – также выносили свой вердикт конкурсантам. Как и Цыденжап Батуев, депутат Народного Хурала, который всегда проявляет истинный интерес ко всему, связанному с бурятской землей.

Баярма Жалцанова (слева) и Жанна Дымчикова на прослушивании.

И, самое главное – были привлечены непосредственно сами носители бурятских диалектов, наречий и говоров. А их, как оказалось, больше пятидесяти!

Скажем, мастер бухэ барилдаан Михаил Дамбиев экзаменовал выходцев из Баргузинской долины.

Исследования Хамбо ламы, возглавлявшего жюри, по его признанию, привели к выводу, что в этом плане наименее выигрышным выглядит, как ни странно, хоринский диалект. Хотя на нем говорит подавляющее большинство населения.

Лидирует в своеобразном «хамбинском» рейтинге дацан Балдан Брэйбун (с.Мурочи, Кяхтинский р-н), молиться в котором стремятся прихожане из четырех районов, использующие в быту различающиеся говоры.

Кяхтинцы уже выпустили 11 местных словарей с характерными для южной Бурятии неологизмами и протословами. Как иногда шутят доморощенные филологи: «Тас-няс, Кяхтаас!».

Показателен еще один пример диалектного «симбиоза». В Мухоршибирском районе, в 15 км от Цолги, на берегу Селенги раскинулось небольшое село Алтачей, жители которого используют в речи диалект хори. А буквально напротив, в знаменитом Ноехоне, живут носители диаметрально противоположенного сонгольского наречия. Вот так, благодаря мощной реке – естественной преграде – из глубины веков до наших дней дошла вся палитра звукового ряда бурятского языка.

Но вернемся к творческому конкурсу, основной задачей которого было выявление одаренных претендентов. К назначенному времени, к 10.00., в одном из залов Национальной библиотеки народу собралось много, 77 человек, не считая болельщиков. Даже была небольшая толкотня при разборе конкурсных заданий.

Народная артистка Бурятии Т.Бальжанова прошла творческий кастинг.

Прибыли на конкурс как обыкновенные домохозяйки, так профессиональные работники сферы культуры и образования решились посостязаться в техническом переводе и дикции. Несомненно, свою интригу внесло участие в кастинге двух народных артисток республики.

Мужчины, к сожалению, оказались в существенном меньшинстве, хотя без тембровой окраски их голосов (по Левитану) – немыслимо радио.

Известие о том, что на радио отберут всего 15 человек, усилило конкуренцию, не взирая на предполагаемую зарплату дикторов – в 15000 рублей.

По предварительной информации, радиостанция будет иметь свою корреспондентскую сеть, вещая круглосуточно на бурятском языке, и, главное, радиослушателям будет предложена вся его красота. Уверен, что и музыкальный плэй-лист придется по душе жителям Бурятии и окрестностей, куда, с большой вероятностью, проникнут радиоволны.

Кроме того, летом республика принимает «Алтаргану». Вслед за ней вся монголосфера отметит 810-летие образования Чингис ханом Их Монгол Улс. Так что новостных, информационных поводов предостаточно.

В ХХI веке радио превратилось в медийный супер-механизм со своими правилами, игрой и соперничеством. Теперь мало заявить о себе, главное – удержаться. Особенно в условиях кризиса. Поэтому всех нас ждет увлекательный радио-спектакль, героями которого в скором времени станут радиоведущие прошедшие творческий отбор. Их имена вот-вот назовет эфир Буряад FM.

Читайте также:  Феминитивы во французском языке

Источник

Буряты смогут нон-стоп слушать родную речь (ФОТО)

1 сентября состоялось торжественное открытие Буряад ФМ-радио

В 30-й лунный день по бурятскому календарю нужно запомнить всем, ведь с сегодняшнего дня начинает своё вещание на волне 90.8 первое в истории бурятское фм-радио, вещающее 24 часа в сутки, с таких слов началась церемония открытия. На мероприятии, которого ждали долгие четыре года, собрались все те, кому не безразлична судьба бурятского языка.

Учредителем бурятского радио выступила Буддийская традиционная Сангха России во главе с XXIV Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым.

«Хүндэтэ буряад зон. Миний юрөөлын үгэ тобшохон байха. өөрын аялгаар дуугархада ухаан хэрэг үгы. Мунөөдэрhөө эхилээд бэе бэеэ хүндэлээд сэлэнгээр эхилээд түнхэн закамнаар дамжаад эхирид булагад руу ороод баргажанаар тойроод хори буряадтаа ерэхэ болонобди. Иигэжэ нэгэ хүн олон аялгаар хэлэжэ шадабал тэрэмнай естой буряад болоно гээшэ. Мунөөдэр дэмбэрэлтэй үдэр болоо гэжэ нэгэ жэлэй дараа хэлэхэб. Буянтай үдэр болоо гэжэ арван хоер жэлэй дараа хэлэжэ шадахаб. Тиимэhээ дэмбэрэлтэй буянтай хэрэг болохын юрөөл табижа ганса шадаха болоноб».

Хамбо лама продолжил: «Я хочу чтобы буряты вернулись к своему языку, традиции, культуре и наконец к своей душе. Потому что язык – это душа народа. Меня могут тронуть только слова мамы, сказанные на родном бурятском языке. Под эти слова я вырос, под эти слова я начал жить. И этот голос материнский, который сейчас мы возвращаем своему народу, может поднять мой народ. Поднять и сказать: «Вы достойны. Вы нация, которая любит свою родину, знает свою историю, культуру. И поэтому 15 дикторов, которые будут выходить в эфир, пойдут в бой, как сонголы. Они будут спасать свой язык, диалект от забвения, слабости и трусости. Без решительного штурма невозможно победить невежество. Я верю, что бурятский народ сообразительный, умный, и у людей хватит ума, гордости и души вернуться к своему языку и народу. Я хочу, чтобы ЮНЕСКО отозвало свой доклад о том, что бурятский язык находится в статусе исчезающего. Поэтому это будет бой – страшный, жесткий, сильный».

Глава буддийской сангхи поблагодарил всех тех, кто внес лепту и помогал в открытии бурятского радио. Напомним, что с 2010 года были попытки выиграть частоту, которая ознаменовалась победой меньше года назад, и только на четвертый раз. Большую поддержку и помощь в этом деле оказало правительство Бурятии.

Заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Бурятии Ирина Смоляк поприветствовала присутствующих на бурятском языке. В своей поздравительной речи она отметила: «Информационно-аналитический комитет помог финансовыми вливаниями. Грантами было выделено 2 миллиона 700 тысяч рублей. Эти средства пошли на подготовку журналистов, создание контента – запись песен, передач, радиоспектаклей. Сегодня радио входит в эфир не с пустыми руками, а с багажом. Радио Буряад ФМ не может быть коммерческим. Это радио, у которого очень важная цель – сохранение и развитие языка. Хочу сказать, что мы и в дальнейшем будем оказывать финансовую помощь. Потому что такому нужному радио без государственной поддержки не обойтись».

Депутат Госдумы Михаил Слипенчук в своей с поздравительной речи отметил, что благодаря радио очень быстро удастся восстановить историческую несправедливость. Депутат выразил надежду, что после того, как Бурятия смогла добиться, чтобы у нее появилось свое радио, начнется работа по возвращению в учебную программу обязательного изучения бурятского языка в общеобразовательной школе. Хотя бы для первых трех классов.

После официальной части открытия в фойе Бурятского делового центра состоялась церемония разрезания ленточки уже в здании самого Буряад ФМ. Символическую красную ленту разрезали Хамбо лама Дамба Аюшеев, Ирина Владимировна Смоляк и Михаил Викторович Слипенчук.

Как работает первое бурятское радио

Напомним, что формат радио включает эфиры на всех диалектах бурятского языка. Благодаря этому время на волне 90.8 разделено таким образом, что каждый день в эфире будет звучать речь каждого района. Программа представлена ниже. Первыми ласточками стал Кяхтинский район.

Архив радио Буряад ФМ сегодня насчитывает 4378 песен. Большинство из них были недоступны для прослушивания до сегодняшнего дня. Более того про большинство исполнителей также никто ничего пока не и слышал. Особенно отрадно, что даже известные артисты и продюсеры удивляются богатству и разнообразию собранной музыкальной базы радиоканала. Теперь любой житель Улан-Удэ имеет возможность приобщиться к этому огромному культурному пласту.

Особо радует то, что музыка на радио будет не только бурятская, но и монгольская, при этом охвачена не только взрослая аудитория, но и детская.

В эфире унзад-ламы будут читать молитвы Хамбы Этигэлова, Доншуур маани, Алтан гэрэл, Гомбо сахюсан и другие на бурятском языке.

Готовятся две рубрики: «Буряад хасагууд»-«Бурятские казаки» и «Буряад эмнэлгэ»-«Бурятская традиционная медицина».

Исполнителями джинглов – позывных радио выступили Сэсэг Аюшеева, Тимур Болотов, Саян Дашинимаев. Руководила процессом хормейстер Сарантуяа Жалцанова.

В течение целого месяца, отобранные лично Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым дикторы, проводили подготовительную работу. Каждый выехал в свой район для сбора необходимого материала. Главная задача журналистов – воспевать родину. А это значит, что слушатели будут знакомиться с интересными людьми, певцами, поэтами, рабочими, которые внесли большой вклад в развитие своего родного края.

«Мы самые первые. На нас лежит большая ответственность, потому как нужно наработать материал, формировать контент и концепцию. Приходится тяжело, так как необходимо знать и разбираться в нюансах своего диалекта. За этим строго следит Хамбо лама. Большинство материала идет на русском языке и нужно его грамотно перевести на свой диалект», рассказывает Баярма Жанцанова – журналист из села Ноехон Селенгинского района.

Техническое оснащение Буряад ФМ впечатляет. Радио имеет свою звукозаписывающую студию, где любой желающий может записать песню, зарисовку, радиоспектакли. В эфирной студии стоят пять микрофонов, за пультами сидят профессионалы своего дела.

Открытие своего радио означает, что простые люди смогут постоянно слушать устную речь, приобщаясь к культуре и традициям. Как известно, не все, а точнее почти большинство, не умеют читать на бурятском языке. Поэтому на слух воспринимать язык будет проще, тем более что вещание идет на всех диалектах.

Программа на сентябрь 2016 года

Источник

Ответы на самые частые вопросы пользователей рунета
Добавить комментарий

Adblock
detector